"Митне право України"
У підручнику подається у систематизованому вигляді матеріал з навчальної дисципліни “Митне право України”. Поряд із текстовим матеріалом із Загальної та Особливої частини (двох модулів) також подаються завдання практичного характеру (практикум) щодо кожної теми у рамках двох модулів.
Для викладачів і студентів вищих навчальних закладів, широкого кола читачів.