Судова влада в Україні. Навчальний посібник // Чернишова Н.В.- К. ЦУЛ, 2011.- 104с.(обл), УКР Судова влада в Україні. Навчальний посібник // Чернишова Н.В.- К. ЦУЛ, 2011.- 104с.(обл), УКР

У посібнику відображені суттєві зміни щодо судоустрою і статусу професійних суддів, порядку здійснення суддівського самоврядування та інших питань, які відбулися в процесі судово-правової реформи та в зв'язку з прийняттям Закону України 07.07.2010 "Про судоустрій і статус суддів". Посібник підготовлений для студентів вищих юридичних закладів, може бути використаний викладачами.
Для студентів спеціальності “Правознавство” вищих навчальних закладів.


Судові та правоохоронні органи України: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. П. Гель, Г. С. Семаков, С. П. Кондра-кова. — К.: МАУП, 2004. — 272 с. — Бібліогр.: с. 261–264 Судові та правоохоронні органи України: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. П. Гель, Г. С. Семаков, С. П. Кондра-кова. — К.: МАУП, 2004. — 272 с. — Бібліогр.: с. 261–264

У пропонованому навчальному посібнику висвітлюються принципи організації, завдання, функції, повноваження і структура судових та право-охоронних органів України — органів судової системи, прокуратури, служ-би безпеки, органів внутрішніх справ (міліції), державної податкової служби (податкової міліції), державного департаменту з питань виконання покарань, органів юстиції, нотаріату, адвокатури, а також структура та компе-тенція органів досудового слідства і дізнання України.
Для студентів спеціальності “Правознавство” вищих навчальних закладів.


Прокурорський нагляд в Україні (І.Є.Марочкін, П.М.Каркач, Ю.М.Грошевой та ін.) Прокурорський нагляд в Україні (І.Є.Марочкін, П.М.Каркач, Ю.М.Грошевой та ін.)

У підручнику на основі чинного законодавства і прокурорської практики розглядається діяльність органів прокуратури України. Наводяться визначення основних понять та категорій. Підручник розрахований на студентів, слухачів, курсантів вищих юридичних навчальних закладів. Книга буде також корисною викладачам, правознавцям-практикам, працівникам органів державної влади та місцевого самоврядування, всім, кого цікавить діяльність органів прокуратури України.Посібник підготовлений для студентів вищих юридичних закладів, може бути використаний викладачами.
Для студентів спеціальності “Правознавство” вищих навчальних закладів.


Судова система України (Мельник) Судова система України (Мельник)

У підручнику на основі чинного законодавства і прокурорської практики розглядається діяльність органів прокуратури України. Наводяться визначення основних понять та категорій. Підручник розрахований на студентів, слухачів, курсантів вищих юридичних навчальних закладів. Книга буде також корисною викладачам, правознавцям-практикам, працівникам органів державної влади та місцевого самоврядування, всім, кого цікавить діяльність органів прокуратури України.Посібник підготовлений для студентів вищих юридичних закладів, може бути використаний викладачами.
Для студентів спеціальності “Правознавство” вищих навчальних закладів.