"Кубах А.І. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник – Харків: ХНАМГ, 2008. – 149 с."
У підручнику викладені основні проблеми права інтелектуальної власності, які відповідають змісту державного стандарту підготовки фахівців-юристів у вищих навчальних закладах України. Підручник розраховано на студентів, викладачів та науковців вищої школи України.