"Соціологія: Підручник / Н. П. Осипова, В. Д. Воднік, Г. П. Клімова та ін.; За ред. Н. П. Осипової. — К.: Юрінком Інтер, 2003. — 336 с."

У підручнику викладено загальну соціологічну теорію як основу пізнання суспільних явищ. Відповідно до вимог, що склалися у процесі викладання соціології в Україні, розглянуто систему соціології як науки, її поняття та категорії, закони і закономірності, а також механізми функціонування суспільства. Значну увагу приділено соціології основних сфер суспільного життя та їх актуальним проблемам, методології та методиці конкретних соціологічних досліджень.
Для студентів, аспірантів, викладачів та всіх, хто цікавиться пробле­мами суспільного життя, прагне опанувати на сучасному рівні основи со­ціологічних знань і сформувати наукове соціологічне мислення.


Це — друге видання популярного серед студентів підручника, який висвітлює основні етапи становлення соціології як науки, розвитку соціологічних знань в Україні, розкриває сутність суспільства як соціальної системи, специфіку різноманітних галузей соціологічних знань, методику і техніку соціологічних досліджень.

Значну увагу зосереджено на особливостях новітніх соціальних феноменів, властивих постіндустріальним суспільствам та спричинених процесами глобалізації, а також на інноваційних пошуках сучасної соціології.
Для студентів вищих навчальних закладів.
© Городяненко В.Г., 2003
© Видавничий центр «Академія», 2003


"Соціологія: 100 питань 100 відповідей ( Подольська Є.А)"

Для студентів, аспірантів, викладачів та всіх, хто цікавиться пробле­мами суспільного життя, прагне опанувати на сучасному рівні основи со­ціологічних знань і сформувати наукове соціологічне мислення.