"Арістова І.В. Державна інформаційна політика: організаційно-правові аспекти/ За загальною редакцією д-ра юрид. наук, проф. Бандурки О.М..: Монографія. – Харків: Вид-во Ун-ту внутр. Справ, 2000. – 368 с."

На рівні сучасного розвитку наукових уявлень про інформаційну політику висвітлюються історія світової інформаційної політики та особливості її стану на українському і російському грунті, формулюються зміст предмета, цілі, завдання та функції як науки. Характеризуються вихідні категорії, специфіка структури та особливості інформаційної політики.


Це перший в Україні навчальний посібник з курсу "Інформаційне право". У посібнику розкриваються зміст, сутність та найважливіші особливості нового для нашої країни соціально-юридичного феномену — інформаційного права. Наводяться визначення основних понять та категорій. Висвітлюються базові принципи правового регулювання суспільних відносин в умовах формування інформаційного суспільства.Посібник розрахований насамперед на студентів, слухачів, курсантів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також викладачам, державним службовцям, правознавцям-практикам, працівникам органів державної влади та місцевого самоврядування, всім, кого цікавлять інформаційні правовідносини, інформаційна культура та інформаційна безпека як складові інформаційної політики України.


"Інформаційні системи і технології в юридичній діяльності (Денісова О. О.)"

На рівні сучасного розвитку наукових уявлень про інформаційну політику висвітлюються історія світової інформаційної політики та особливості її стану на українському і російському грунті, формулюються зміст предмета, цілі, завдання та функції як науки. Характеризуються вихідні категорії, специфіка структури та особливості інформаційної політики.


"Вивчаємо FrontPage"

Характеризуються вихідні категорії, специфіка структури та особливості інформаційної політики.