Культурологія (Гриценко Т.Б., Гриценко С.П., Кондратюк А.Ю.)

Викладено теоретичні положення і концепції культурології, питання природи і сутності культури, властивості культурних форм, проблеми типології культури та провідні тенденції сучасного світового і вітчизняного культурного розвитку.

Рекомендовано викладачам і студентам денної та заочної форм навчання, усім, хто займається самоосвітою, цікавиться культурологічними знаннями.
© Гриценко Т.Б., Гриценко С.П., Кондратюк А.Ю., 2007
© «Центр учбової літератури», 2007


Культурологія: теорія та історія культури (За ред. І.І.Тюрменко, О.Д.Горбула) 

Навчальний посібник дає широкі знання про генезис культури, закономірності й тенденції її розвитку, розкриває філософські, соціологічні та історичні аспекти культури. Відповідає діючому модулю навчальної дисципліни "Культурологія", що викладається у вищих навчальних закладах України.

Призначений для студентів усіх форм навчання вищих закладів освіти і технікумів, викладачів, учителів середніх навчальних закладів усіх типів, старшокласників та всіх, кого цікавлять актуальні проблеми культурології.

© І.І.Тюрменко, О.Д.Горбула, 2004

© Центр навчальної літератури, 2004


Ілюстрована історія Лемківщини (Юліан Тарнович)

Рекомендовано викладачам і студентам денної та заочної форм навчання, усім, хто займається самоосвітою, цікавиться культурологічними знаннями.


Культурологія: українська та зарубіжна культура

Призначений для студентів усіх форм навчання вищих закладів освіти і технікумів, викладачів, учителів середніх навчальних закладів усіх типів, старшокласників та всіх, кого цікавлять актуальні проблеми культурології.


Українська та зарубіжна культура (Вечірко Р. М.)

Навчальний посібник дає широкі знання про генезис культури, закономірності й тенденції її розвитку, розкриває філософські, соціологічні та історичні аспекти культури. Відповідає діючому модулю навчальної дисципліни "Культурологія", що викладається у вищих навчальних закладах України.


Ділова етика (Конспект лекцій)

Відповідає діючому модулю навчальної дисципліни "Етика", що викладається у вищих навчальних закладах України.Рекомендовано викладачам і студентам денної та заочної форм навчання, усім, хто займається самоосвітою, цікавиться культурологічними знаннями.


Філологія. Методика. Педагогіка

Відповідає діючому модулю навчальної дисципліни "Філологія", що викладається у вищих навчальних закладах України.Рекомендовано викладачам і студентам денної та заочної форм навчання, усім, хто займається самоосвітою, цікавиться філологічними, педагогічними, та методологічними знаннями.