Перепелюк В.Г. Адміністративний процес. Загальна частина: Навчальний посібник. - Чернівці: Рута, 2003. - 367 с. Перепелюк В.Г. Адміністративний процес. Загальна частина: Навчальний посібник. - Чернівці: Рута, 2003. - 367 с.

Навчальний посібник підготовлений відповідно до навчальної програми дисципліни. В ньому пропонується авторська концепція загальної частини теорії адміністративного процесу.

Текст побудований відповідно до робочої навчальної програми та модульно-рейтингового курсу навчання студентів, курсантів, слухачів юридичних вищих навчальних закладів. Наведено зміст оглядових лекцій і навчальних занять.

Підручник буде корисним для студентів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів, аспірантів та викладачів