Розділ 22. Правове регулювання охорони довкілля в сільському господарстві

§ 1. Загальна характеристика законодавства про охорону довкілля в сільському господарстві
§ 2. Правова охорона ґрунтів та інших природних ресурсів у сільському господарстві
§ 3. Правовий інститут меліорації земель у сільському господарстві
§ 4. Правове регулювання хімізації сільського господарства
§ 5. Правове регулювання поводження з відходами сільського господарства
§ 6. Правове регулювання застосування біотехнологій у сільському господарстві
§ 7. Правове регулювання ведення сільськогосподарської діяльності в умовах надзвичайних екологічних ситуацій