Аудит: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / В. Я. Савченко, В. О. Зотов, С. А. Кириленко та ін. — К.: КНЕУ, 2003. — 268 с. Аудит: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / В. Я. Савченко, В. О. Зотов, С. А. Кириленко та ін. — К.: КНЕУ, 2003. — 268 с.

В підручнику розглянуті предмет, методи і система аудиту, його джерела.

Розрахований на студентів, аспірантів і викладачів сільськогосподарських, економічних, юридичних вузів, усіх, хто цікавиться аудитом.

Текст побудований відповідно до робочої навчальної програми та модульно-рейтингового курсу навчання студентів, курсантів, слухачів юридичних вищих навчальних закладів. Наведено зміст оглядових лекцій і навчальних занять.

Підручник буде корисним для студентів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів, аспірантів та викладачів


Облік і аудит у банках: Підручник / А. М. Герасимович, 16 Л. М. Кіндрацька, Т. В. Кривов’яз та ін.; За заг. ред. проф. А. М. Герасимовича. — К.: КНЕУ, 2004. — 536 с. Облік і аудит у банках: Підручник / А. М. Герасимович, 16 Л. М. Кіндрацька, Т. В. Кривов’яз та ін.; За заг. ред. проф. А. М. Герасимовича. — К.: КНЕУ, 2004. — 536 с.

В підручнику розглянуті предмет, методи і система аудиту, його джерела.

Розрахований на студентів, аспірантів і викладачів сільськогосподарських, економічних, юридичних вузів, усіх, хто цікавиться аудитом.

В підручнику розглянуті предмет, методи і система аудиту, його джерела.

Розрахований на студентів, аспірантів і викладачів сільськогосподарських, економічних, юридичних вузів, усіх, хто цікавиться аудитом.


Аудит (Конспект лекцій УДПСУ) Аудит (Конспект лекцій УДПСУ)

В підручнику розглянуті предмет, методи і система аудиту, його джерела.

Розрахований на студентів, аспірантів і викладачів сільськогосподарських, економічних, юридичних вузів, усіх, хто цікавиться аудитом.

В підручнику розглянуті предмет, методи і система аудиту, його джерела.

Розрахований на студентів, аспірантів і викладачів сільськогосподарських, економічних, юридичних вузів, усіх, хто цікавиться аудитом.


Аудит суб’єктів господарювання (Конспект лекцій) Аудит суб’єктів господарювання (Конспект лекцій)

Підручник буде корисним для студентів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів, аспірантів та викладачів правознавчих, аграрних, землевпорядних та економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також широкому колу читачів, які цікавляться проблемами аграрного законодавства і права України.В підручнику розглянуті предмет, методи і система аудиту, його джерела.

Розрахований на студентів, аспірантів і викладачів сільськогосподарських, економічних, юридичних вузів, усіх, хто цікавиться аудитом.


Аудит у зарубіжних країнах: Навч.-метод. посібник. /За ред. О. А. Петрик. — К.: КНЕУ, 2002 Аудит у зарубіжних країнах: Навч.-метод. посібник. /За ред. О. А. Петрик. — К.: КНЕУ, 2002

У підручнику докладно розглянуті умови та порядок створення та функціонування суб'єктів правовідносин, питання права власності.В підручнику розглянуті предмет, методи і система аудиту, його джерела.

Розрахований на студентів, аспірантів і викладачів сільськогосподарських, економічних, юридичних вузів, усіх, хто цікавиться аудитом.


Аудит (Усач Б.Ф.) Аудит (Усач Б.Ф.): Навч. посіб. - К.: Знання-Прес, 2002. - 133 с.

У підручнику докладно розглянуті умови та порядок створення та функціонування суб'єктів правовідносин, питання права власності.В підручнику розглянуті предмет, методи і система аудиту, його джерела.

Розрахований на студентів, аспірантів і викладачів сільськогосподарських, економічних, юридичних вузів, усіх, хто цікавиться аудитом.