Глава З. Розвиток цивільного права і законодавства України
§ 1. Особливості формування цивільного права в Україні.
§ 2. Становлення традиції цивільного права в Україні.
§ 3. Радянське цивільне право в Україні.
3.1. ЦКУСРР 1922 р.
3.2. ЦКУРСР 1963 р.
§ 4. Трансформація концепції цивільного права наприкінці XX ст.
§ 5. Створення ЦК України.