Глава 2. Європейські системи приватного права
§ 1. Значення порівняльної цивілістики.
§ 2. Критерії класифікації.
§ 3. Європейські традиції приватного права.