Глава 1. Цивільне право як право приватне
§ 1. Дихотомія "приватне право — публічне право" як підґрунтя характеристики становища приватної особи у суспільстві.
§ 2. Джерела приватного права.
§ 3. Співвідношення приватного і цивільного права.
§ 4. Цивілістика.