"Екологічне право / Підручник"

У навчальному посібнику, згідно з програмою навчальної дисципліни «Екологічне право», висвітлено основні правові інститути Особливої частини екологічного права щодо функціонального і галузевого державного регулювання екологічної діяльності. Розглянуті питання правового регулювання екологічної конкуренції.

Розрахований на студентів, курсантів, аспірантів, які вивчають курс екологічне права, викладачів юридичних і економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, власників та керівників підприємств та організацій, юрисконсультів, а також усіх, кого цікавлять питання правового регулювання функціональних видів екологічної діяльності та провідних галузей екології.

 


Екологічне право (Комарницький В.М., Шевченко В.І., Єлькін С.В.) 

Навчальний посібник підготовлено з урахуванням програми з екологічного права. До складу посібника ввійшло п'ять розділів, у яких відображено основні положення, що стосуються предмета, методу, системи, джерела екологічного права, а також права власності на природні ресурси, права природокористування, правового забезпечення екологічної безпеки, управління в галузі охорони навколишнього природного середовища та відповідальність за порушення екологічного законодавства.

Посібник розраховано на студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, науково-педагогічних працівників.

  


Основи екології (Білявський Г.О.)

Підручник підготовлено з урахуванням положень Концепції екологічної освіти України й вимог та рекомендацій Всесвітньої стратегії екологічно-збалансованого розвитку людства в ХХІ ст. Сутність, структура й роль сучасної екології розглядаються з позиції її бачення як нової філософії життя, нової комплексної науки про виживання людства на планеті Земля, головним завданням якої є пізнання законів розвитку й функціонування біосфери як цілісної системи під впливом природних та антропогенних факторів. 
Для студентів вищих навчальних закладів.
© Білявський Г.О., 2006
© Видавництво "Либідь", 2006