Філософія права (за заг. ред. М.В.Костицького, Б.Ф.Чміля)Навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 2000. - 336 с. Філософія права (за заг. ред. М.В.Костицького, Б.Ф.Чміля)Навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 2000. - 336 с.

Навчальний посібник підготовлений авторським колективом кафедри філософії Національної академії внутрішніх справ України відповідно до програми курсу "Філософія права". У посібнику подається визначення предмета філософії права, співставляються різні погляди на предмет філософії права. Особлива увага приділяється методології та інструментарію філософії права, розкриваються її історичні типи крізь призму правової антропології та епістемології, право розглядається як продукт культурно-цивілізаційного процесу.