Конкурентне право України : Навчальний посібник / Валітов С. С. - К.: Юрінком Інтер, 2006.- 432 c. Конкурентне право України : Навчальний посібник / Валітов С. С. - К.: Юрінком Інтер, 2006.- 432 c.

У книзі розглянуто систему правового захисту економічної кон­куренції в Україні. Висвітлюються склад конкурентного законодав­ства, правове становище антимонопольних органів, структура рин­ку і становище конкуренції на ньому, заборонені види монополі­стичної діяльності, концентрація суб'єктів господарювання, а також організація контролю за додержанням законодавства про захист економічної конкуренції. Для студентів та викладачів вищих економічних і юридичних навчальних закладів, підприємців, службовців органів влади та уп­равління.