Під категорію «державоподібні утворення» підпадають різні за своєю природою учасники міжнародних правовідно­син. Історично першими такими вважали так звані вільні міста — Краків (1815—1846) та Данциг (Гданськ) (1919— 1939), а також вільну територію Трієст (1947—1954), що ви­никли як наслідок вирішення територіальних спорів між сусідніми державами. До об’єднання Німеччини специфіч­ний міжнародно-правовий статус мав Західний Берлін2. Сьо­годні до державоподібних утворень належить лише центр католицької церкви — Ватикан, — міжнародно-правовий статус якого визначається Латеранськими угодами з Іта­лією від 11 лютого 1929 р., що були переглянуті 18 люто­го 1984 р.3. Ватикан є членом МАГАТЕ, має статус спостері­гача при ООН та її спеціалізованих установах, його представ­ники (нунції) мають дипломатичні імунітети і привілеї4.   1 Іноді до цієї категорії відносять Суверенний мальтійський орден, який є релігійним орденом католицької церкви. До захоплення Наполе­оном Мальти у 1798 р. Орден володів цим островом. Але сучасний право­вий статус Ордена скоріше підпадає під поняття благодійної неурядової організації, міжнародна правосуб’єктність якої базується на звичаї. 2 Див.: Договор об окончательном урегулировании относительно Гер­мании от 12 сентября 1990 г. // Действующее международное право: В 2 т. — Т. 1. — С. 67—71. 3 Див.: Италия: Конституция и законодательные акты. — М.: Про­гресс, 1988. — С. 346—356. 4 Україна встановила дипломатичні відносини з Ватиканом 8 люто­го 1992 р.