Міжнародне право: Навч. посібник / – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 336 с. Міжнародне право: Навч. посібник / – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 336 с.

Пропонований посібник з міжнародного права розроблений для студентів, які навчаються за спеціальністю «Правознавство». Посібник містить викладення основних тем з курсу навчальної дисципліни «Міжнародне право».Розрахований на студентів, аспірантів, викладачів юридичних закладів, усіх, хто цікавиться проблемами міжнародного публіч­ного права.Для cтудентів юридичних факультетів.наукових співробітників, викладачів, аспірантів, практичних працівників у сфері права.


Міжнародне приватне право: (Дахно І. І.) Навч. посіб. — К.:, МАУП. 2001. — 312 с. Міжнародне приватне право: (Дахно І. І.) Навч. посіб. — К.:, МАУП. 2001. — 312 с.

Пропонований навчальний посібник охоплює традиційно усталений курс дисципліни “Міжнародне приватне право”. Поданий матеріал узгоджений з чинним законодавством України в цій галузі права.Для студентів юридичних вищих навчальних закладів, факультетів міжнародних відносин, а також для широкого кола читачів, для яких міжнародне приватне право становить професійний інтерес.Для cтудентів юридичних факультетів.наукових співробітників, викладачів, аспірантів, практичних працівників у сфері права.


Міжнародне приватне право : Курс лекцій / - К.: Атіка, 2009.- 215 c. Міжнародне приватне право : Курс лекцій / - К.: Атіка, 2009.- 215 c.

Підручник "Міжнародне приватне право" містить аналіз доктрин, законодавства та судвої практики різних держав і, насамперед України, стосовно регулювання цивілістичних правовідносин з "іноземним елементом".Проаналізовано колізійні норми, застосовані до вирішення питань, про правосуб"єктність фізичних та юридичних осіб, власності, зобов"язальних правовідносин, сімейного й трудового статусу особи, спадкування, деліктів. Суттєво змінено та доповнено розділ "Міжнародний цивільний процес". Для cтудентів юридичних факультетів.наукових співробітників, викладачів, аспірантів, практичних працівників у сфері права.