2.1. Загальні зауваження2.2. Конституційні норми2.3. Міжнародні договори України2.4. Трансформація норм міжнародних договорів у норми національного законодавства України2.5. Внутрішнє законодавство України з міжнародного приватного права