Нотаріат в Україні (Семаков Г.С, Кондракова С.П.) 

Пропонований курс лекцій підготовлений згідно із Законом України “Про нотаріат” та іншими правовими нормами, що регулюють діяльність нотаріату. Висвітлюються суть та завдання нотаріальної діяльності, система і компетенція нотаріальних органів, загальні правила їх організації і діяльності, порядок вчинення найпоширеніших нотаріальних дій.

Для студентів спеціальності “Правознавство” вищих навчальних закладів.

© Г.С.Семаков, С.П.Кондракова, 2001
© Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2001