Референдне право України. Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л.. Навч. посібник. – К.: Вид-во «Ліра-К», – 366 с. Референдне право України. Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л.. Навч. посібник. – К.: Вид-во «Ліра-К», –2006. 366 с.

Перший в Україні навчальний посібник з референдного права започатковує теорстико-методичну базу спеціального навчального курсу "Референдне право України". Навчальний посібник представлений двома частинами, що розкривають сутність і зміст референдного права і референдного процесу України, зокрема, проблеми загальної теорії референдного права, історії референдумів, поняття та види референдумів в Україні, їх функцій, співвідношення референдумів із іншими формами прямого народовладдя, а також проблеми основних інститутів референдного права та питання організації та проведення всеукраїнського і місцевих референдумів.