Основи Римського приватного права // Підручник // За загальною редакцією В.І. Борисової та Л.М. Баранової // Харків 2007. Основи Римського приватного права // Підручник // За загальною редакцією В.І. Борисової та Л.М. Баранової // Харків 2007.

Підручник підготовлений колективом викладачів кафедри цивільного права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого і висвітлює предмет та інструментарій для пізнання дисципліни „Основи римського приватного права".
Структура подання матеріалу повною мірою відповідає програмі і робочому плану викладання цієї дисципліни кафедрою цивільного права. В підручнику характеризуються найважливіші інститути римського приватного права, загальні правові категорії. Найбільш розповсюджені юридичні терміни і вислови наводяться на латинській і українській мовах.


Римське приватне право : Курс лекцій / - Львів, 2009.- 136 c. Римське приватне право : Курс лекцій / - Львів, 2009.- 136 c.

У книзі в стислій формі викладено курс лекцій з римського приватного права. Висвітлені поняття, предмет і система римського права, його джерела, розглядаються питання захисту приватних прав, сімейних правовідносин. Розкривається зміст речового права, значну увагу приділено зобов'язальному та спадковому праву. Книга розрахована на студентів юридичних вузів та факультетів, буде корисна викладачам, науковим працівникам, а також всім, хто цікавиться проблемами римського права.Підручник розрахований на студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних юридичних закладів освіти.