Тема 3. Основні теоретичні моделі демократії  

1. Класичні моделі демократії: змагальний елітизм; плюралістична модель; теорія партиципаторної демократії  

2. Сучасні моделі демократичного правління: протективна демократія; демократія, що розвивається; теорія відмирання держави