Історія вчень про державу і право : Курс лекцій / - Х.: ТОВ «Одіссей», 2008.- 187 c. Історія вчень про державу і право : Курс лекцій / - Х.: ТОВ «Одіссей», 2008.- 187 c.

Навчальний посібник з історії вчень про державу і право підготовлений відповідно до програми цієї навчальної дисципліни, з урахуванням новітніх публікацій джерел і наукових досліджень у цій сфері. На конкретно-історичному матеріалі із застосуванням «портретного методу» показаний розвиток теоретичних уявлень про державу і право з найдавніших часів до наших днів.Особлива увага приділяється проблематиці формування теорії правової демократичної держави.Методичне забезпечення дисцип­ліни включає питання та завдання для самостійної роботи студентів, тематику есе, питання для проведення підсумкового заняття та для підготовки до іспиту, предметний та іменний покажчики.