Судова медицина та судова психіатрія. Є.М. Білецький, Г.А. Білецька. Навчальний посібник. - Х.: Одіссей, 2008. - 200 с. Судова медицина та судова психіатрія. Є.М. Білецький, Г.А. Білецька. Навчальний посібник. - Х.: Одіссей, 2008. - 200 с.

У розділі "Судова медицина" розглянуто найважливіші питання судової медицини, які мають велике значення при розслідуванні злочинів, пов'язаних із заподіянням тілесних ушкоджень. Це питання судової травмотології, токсикології тощо. У розділі "Судова психіатрія" розглянуто організаційно-правові та науково-практичні засади судової психіатрії, а також основні форми розладів психічного здоров'я, причини їх виникнення, клінічни прояви та діагностику психічних захворювань. Приділено увагу судово-психіатрічній оцінці окремих психічних захворювань, що має місце при розгляді кримінальних і цивільних справ.


Судова психіатрія (Левенець І. В.) Навчальний посібник. – Тернопіль: Економічна думка, 2005. – 328 c. Судова психіатрія (Левенець І. В.) Навчальний посібник. – Тернопіль: Економічна думка, 2005. – 328 c.

На основі судова психіатрія в підручнику розглянуті предмет, методи і система судової психіатрії, його джерела, психіатричні правовідносини.Розрахований на студентів, аспірантів і викладачів судової психіатрії, юридичних вузів, усіх, хто цікавиться правом.Розглянуто приклади симуляції та дисимуляції психічних розладів, проблеми експертизи неповнолітніх і питання пенітенціарної психіатрії.Для студентів вищих немедичних навчальних закладів, а також для працівників судово-слідчих органів.


Судова психіатрія (С.В.Жабокрицький, А.П.Чуприков) Судова психіатрія (С.В.Жабокрицький, А.П.Чуприков)

У навчальному посібнику детально висвітлено організаційно-правові та науково-практичні основи судової психіатрії: предмет, завдання, підстави призначення судово-психіатричної експертизи, права й обов'язки судово-психіатричного експерта, організаційні питання судово-психіатричної експертизи, межі компетенції експерта, експертний висновок і його юридичну оцінку. Діагностику психічних розладів подано згідно з міжнародною класифікацією психічних захворювань МКХ-10. Висвітлено питання експертної оцінки різних психічних станів, що виникають у підозрюваних, обвинувачених, свідків і потерпілих, а також питання осудності й неосудності, обмеженої осудності, діє- і недієздатності.