ГЛАВА 1. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА В СИСТЕМІ ЮРИДИЧНИХ НАУК

Поняття та класифікація науки
Предмет теорії держави і права, його особливості
Функціональне призначення теорії держави і права
Теорія держави і права в системі юридичних наук, її значення