РОЗДІЛ I. Наукознавчі питання теорії держави і права

ГЛАВА 1. Теорія держави і права в системі юридичних наук

Поняття та класифікація науки
Предмет теорії держави і права, його особливості
Функціональне призначення теорії держави і права
Теорія держави і права в системі юридичних наук, її значення

ГЛАВА 2. Методологія юридичної науки

Поняття і значення методології
Принципи наукового пізнання
Класифікація методів вивчення держави і права