Трудове право України // В. І. Прокопенко // Харків 2002 Трудове право України // В. І. Прокопенко // Харків 2002

У навчальному посібнику, згідно з програмою навчальної дисципліни «Трудове право», висвітлено основні правові інститути Особливої частини трудового права щодо функціонального і галузевого державного регулювання трудової діяльності. Розглянуті питання правового регулювання трудової конкуренції.
Розрахований на студентів, курсантів, аспірантів, які вивчають курс трудове права, викладачів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, власників та керівників підприємств та організацій, юрисконсультів, а також усіх, кого цікавлять питання правового регулювання функціональних видів трудової діяльності.


Трудове право України: Навчальний посібник. — Вид. 2-ге, змінене і доповнене / За ред. П. Д. Пилипенка. — К.: Істина, 2007. - 208 с. Трудове право України: Навчальний посібник. — Вид. 2-ге, змінене і доповнене / За ред. П. Д. Пилипенка. — К.: Істина, 2007. - 208 с.

Посібник підготовлено на основі програми курсу "Трудове право України" з метою сприяння студентам вищих навчальних закладів у підготовці до складання іспитів з трудового права.Матеріал посібника подається у формі відповідей на окремі запитання, які зазвичай виносяться на іспити. Така структура є найбільш прийнятною для додаткового повторення отриманих під час навчального семестру знань, їх узагальнення та систематизації і складання іспиту.Посібник може бути корисним також аспірантам, викладачам, працівникам-практикам, а також усім, хто бажає отримати знання з трудового права.