Бадира В.А., Денисов С.Ф., Денисова Т.А., Мінаєв М.М., Хашев В. Г. Кримінально-виконавче право: Навчальний посібник / За ред. Т. А. Денисової. — К.: Істина, 2008. — 400 с. Бадира В.А., Денисов С.Ф., Денисова Т.А., Мінаєв М.М., Хашев В. Г. Кримінально-виконавче право: Навчальний посібник / За ред. Т. А. Денисової. — К.: Істина, 2008. — 400 с.

Підручник відповідає програмі курсу «Кримінально-виконавче право» і складається із Загальної і Особливої частин. У ньому розкривається поняття кримінально-виконавчого права, характеризується правовий статус засуджених, відображається роль міжнародних стандартів поводження із засудженими у ста­новленні вітчизняного кримінально-виконавчого законодавства, висвітлюється порядок і умови виконання та відбування всіх видів покарань та порядок звільнення від відбування покарань.


Кримінально-виконавче право України: Підручник для студентів юри-К 82 дичних спеціальностей вищих навчальних закладів/За ред. проф. А X. Степанюка. - X.: Право, 2006. - 256 с. Кримінально-виконавче право України: Підручник /За ред. проф. А X. Степанюка. - X.: Право, 2006. - 256 с.

Підручник відповідає програмі курсу «Кримінально-виконавче право» і складається із Загальної і Особливої частин. У ньому розкривається поняття кримінально-виконавчого права, характеризується правовий статус засуджених, відображається роль міжнародних стандартів поводження із засудженими у ста­новленні вітчизняного кримінально-виконавчого законодавства, висвітлюється порядок і умови виконання та відбування всіх видів покарань та порядок звільнення від відбування покарань.Підручник буде корисним для студентів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів, аспірантів та викладачів


Кримінально-виконавче право України - Богатирьов І.Г. Кримінально-виконавче право України - Богатирьов І.Г.Підручник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «правова єдність», 2008. – 352 с.

Підручник «Кримінально-виконавче право України» є коротким за змістом і доступним за формою викладенням положень Загальної та Особливої частин кримінально-виконавчого законодавства.

Текст побудований відповідно до робочої навчальної програми та модульно-рейтингового курсу навчання студентів, курсантів, слухачів юридичних вищих навчальних закладів. Наведено зміст оглядових лекцій і навчальних занять.

Підручник буде корисним для студентів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів, аспірантів та викладачів


Перминов О.Г. Уголовно-исполнительное право: учебное пособие для вузов - М.: Перминов О.Г. Уголовно-исполнительное право: учебное пособие для вузов - М.: "Былина", 1999 - 122 с.

Данное учебное пособие подготовлено в соответствии с учебными программами и с учетом достижений правовой науки. Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов и факультетов, а также всех интересующихся уголовно-исполнительной политикой государства.Текст построен в соответствии с научной программой и модульно-рейтингового курса подготовки студентов, курсантов, слушателей высших юридических заведений. Учебник будет полезным студентам, бакалаврам, специалистам, магистрам, аспирантам и преподавателям.