Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади : Навчальний посібник / Ославський М.І. - К.: Знання, 2009.- 216 c. Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади : Навчальний посібник / Ославський М.І. - К.: Знання, 2009.- 216 c.

У навчальному посібнику викладені основні положення курсу “Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади”. Матеріал складається з дев’яти розділів, у яких у вигляді опорного конспекту лекцій подаються теми згідно з навчальною програмою. Кожен розділ містить перелік питань для самоконтролю та список літератури. Посібник розрахований на студентів та викладачів юридичних факультетів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться процесами здійснення виконавчої влади в Україні.