Хто має право на отримання стипендії?

Відповідно до статті 64 Закону України "Про вищу освіту" стипендіями забезпечуються особи, які успішно навчаються у вищих навчальних закладах державної або комунальної форми власності за денною формою навчання за кошти державного або місцевого бюджетів. Порядок призначення і виплати стипендій встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 року № 882 "Питання стипендіального забезпечення" передбачено забезпечити призначення і виплату для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації - ЗО %, студентам вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів - 25%
Студентам-відмінникам, які навчаються за державним замовленням стипендія збільшується на 25 % порівняно із звичайними стипендіями.


Подготовлено по материалам брошюры "Права студентов" ("Союз Молодых Социалистов")


Які студенти мають право на отримання чорнобильської стипендії?

Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи" студентам, які мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та навчаються у державних вищих навчальних закладах на місцях державного замовлення, гарантована виплата підвищена на 100 відсотків стипендії.

Для отримання 100-відсоткової надбавки до стипендії, студентам які, постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, необхідно подати на ім'я керівництва вищого навчального закладу відповідні документи для нарахування і виплати зазначених коштів.

Подготовлено по материалам брошюры "Права студентов" ("Союз Молодых Социалистов")