Які умови поселення в студентський гуртожиток і яка плата за проживання в ньому?

Розміщення студентів в гуртожитку здійснюється згідно з Положенням про студентський гуртожиток, що розроблено навчальним закладом у відповідності з Типовим Положенням із додержанням встановлених санітарних норм. Місце проживання надається на період навчання.
Розподіл місць в гуртожитках між факультетами здійснюється спільним рішенням і оголошується наказом ректора (директора).

Списки студентів, аспірантів і слухачів підготовчих відділень на мешкання в гуртожитку готуються власником або уповноваженим ним органом і погоджуються з студентськими профспілками.
На підставі рішення про надання місць в гуртожитку власник або уповноважений ним орган навчального закладу чи студмістечка укладає угоду із студентом, аспірантом, слухачем підготовчого відділення на проживання в гуртожитку на період навчання і видає йому спеціальний ордер, який є єдиною підставою для мешкання на даному жилому місці. В ордері зазначається номер гуртожитку, його адреса і номер кімнати.

Вселення в студентський гуртожиток студентів, аспірантів, слухачів підготовчих відділень здійснюється завідуючим гуртожитком, або працівником, який його заступає, на підставі виданого ордеру.

Особі, яка вселяється в гуртожиток, вказується надане жиле місце, надається необхідний інвентар, білизна, перепустка на право входу до гуртожитку. Мешканець повинен бути ознайомлений з правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку.

До складової за проживання в студентському гуртожитку включаються вартість за користування жилою площею та вартість послуг, пов'язаних з проживанням в гуртожитку. Плата за послуги, пов'язані з проживанням в гуртожитку, включаючи прання білизни, хімчистку тощо визначається відповідно до Порядку надання платних послуг державними навчальними закладами, затвердженого спільним наказом МОН, Мінфіну, Мінекономіки від 27.10.97р. №383/239/131, За бажанням особи, яка проживає в гуртожитку, адміністрація навчального закладу за додаткову плату може надати поліпшені умови проживання, додаткові послуги та обладнання. Крім того, особа, яка проживає в гуртожитку, за згодою адміністрації навчального закладу може встановлювати власне додаткове обладнання (аудіо-, відеотехніку, комп'ютер, холодильник тощо) з відшкодуванням витрат, пов'язаних з його експлуатацією в повному обсязі.

Подготовлено по материалам брошюры "Права студентов" ("Союз Молодых Социалистов")


Які права та обов'язки мають мешканці гуртожитків?

Відповідно до Типових правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках навчальних закладів Міністерства освіти і науки України мешканці гуртожитку мають право:

- користуватися приміщеннями учбового і культурно-побутового призначення, обладнанням і майном гуртожитку;

- вимагати своєчасного ремонту або зміни обладнання, меблів, постільних речей та іншого майна гуртожитку, а також усунення недоліків у побутовому забезпеченні;

- обирати студентську раду гуртожитку і бути обраним до її складу;

- брати участь через студентську раду у вирішенні питань, пов'язаних з покращенням житлово-побутових умов, організації виховної роботи і дозвілля, роботи обслуговуючого персоналу та інших;

- звертатися із скаргами до керівництва навчального закладу на роботу обслуговуючого персоналу і житлово-побутові умови, які не відповідають вимогам Положення про гуртожиток та нормам обладнання і утримання гуртожитків.

Мешканці гуртожитку зобов'язані:

- знати і суворо дотримуватися правил внутрішнього розпорядку і розпорядку денного в гуртожитку;

- дотримувати чистоту і порядок у житлових кімнатах, місцях загального користування і брати участь у всіх видах робіт, пов'язаних із самообслуговуванням, щоденно прибирати жилі кімнати і блоки;

- дбайливо ставитися до державної власності - приміщень, обладнання, майна гуртожитку, економно витрачати електроенергію, газ і воду;

- своєчасно вносити плату у встановлених розмірах за користування гуртожитком, постільними речами і за всі додаткові платні послуги, якими вони особисто користуються;

- cвоєчасно давати заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання і меблів;

- відшкодувати заподіяні матеріальні збитки у відповідності з діючим законодавством;

- про всі надзвичайні події у гуртожитку терміново сповіщати завідуючого гуртожитком і студентську раду;

- дотримуватися правил техніки безпеки, пожежної безпеки при користуванні електричними і газовими приладами, не встановлювати без дозволу адміністрації гуртожитку додаткові - - - електроспоживаючі прилади (особисті електропобутові прилади і радіоапаратура мешканців підлягають реєстрації у завідуючого гуртожитком);

- при залишенні гуртожитку на довгий час (більше 1-го тижня), а також при виїзді на канікули або практику, письмово попереджувати завідуючого гуртожитком (вказати адресу, куди вибув), одержане майно і ключі від кімнати здати завідуючому гуртожитком, а особисті речі - до камери схову.