Страница 1 из 3 | Следующая страница
Строки у цивільному процесі

1. Поняття, значення та види цивільних процесуальних строків

Для виконання завдань цивільного судочинства важливим є не тільки встановлення порядку відправлення правосуддя у цивільних справах, але й темпоральні межі здійснення судочинства та його етапів (стадій), в тому числі щодо вчинення процесуальних дій учасниками цивільного процесу. Адже надзвичайно важливо, щоб цивільне судочинство здійснювалось не лише правильно, але й своєчасно. Саме задля досягнення цієї мети і спрямоване існування цивільних процесуальних строків. При цьому існування та чітке їх дотримання є не лише гарантією здійснення учасників процесу їх суб'єктивних процесуальних прав, але й запорукою ефективності здійснення цивільного судочинства.

Під цивільним процесуальним строком слід розуміти встановлений законом або судом період в часі, впродовж якого може або повинна бути здійснена відповідна процесуальна дія відповідним суб'єктом цивільного процесу.

З огляду на це визначення можна виділити такі ознаки цивільного процесуального строку:

1) він є певним темпоральним періодом у часі;

2) повинен чітко регламентований в законі або встановлений судом;

3) впродовж цього строку суб'єкти цивільного процесу мають право або зобов’язані здійснити певні процесуальну дію.

Відповідно до ст. 68 ЦПК цивільний процесуальний строк обчислюється роками, місяцями і днями, а також можуть визначатися вказівкою на подію, яка повинна неминуче настати. Однак, в окремих випадках такий строк може вимірюватись годинами.

Важливим питанням є видова класифікація цивільних процесуальних строків. Однак, залежно від критеріїв, які ставляться в основу даної класифікації, можна виділити такі різновиди:

Залежно від того, яким чином легітимований строк, виділяють: строки, встановлені законом та строки, встановлені судом. При цьому, пріоритетність віддається строкам, встановленим законом, і лише у випадку, коли цивільний процесуальний строк не визначений законом, вони можуть бути встановлені судом.

Залежно від того, як чітко визначені цивільні процесуальні строки виділяють: абсолютно визначені строки (це строки, які мають чітку визначеність шляхом встановлення своєї тривалості, наприклад, 3, 5, 7, 10 днів тощо), відносно визначені строки (це строки, які мають відносну визначеність і можуть пов'язуватись з іншими подіями, наприклад, із строками позовної давності (ст. 381 ЦПК), чи завершенням вчинення тієї чи іншої процесуальної дії) та невизначені строки (це строки, які не мають жодних вказівок на певну визначеність, наприклад, так званий розумний строк (ч. 4 ст. 9 ЦПК).

Залежно від тривалості виділяють:

1) процесуальні строки не пізніше наступного дня від вчинення певної процесуальної дії передбачений для: оформлення протоколу (ч. 3 ст. 200 ЦПК); надіслання апеляційним судом копії заяви про апеляційне оскарження, апеляційної скарги та доданих до них матеріалів особам, які беруть участь у справі (ст. 298 ЦПК); повідомлення судом відповідного відділу державної виконавчої служби про подання скарги (ст. 384 ЦПК).

2) процесуальний строк в 24 години встановлений у випадках: психіатричний заклад, в якому перебуває особа, направляє до суду заяву про її госпіталізацію у примусовому порядку, коли відповідно до закону госпіталізація у примусовому порядку була проведена за рішенням лікаря-психіатра і визнана доцільною комісією лікарів-психіатрів (ч. 4 ст. 280 ЦПК); розгляду судом заяви про надання психіатричної допомоги у примусовому порядку шляхом госпіталізацію особи до психіатричного закладу (ч. 1 ст. 281 ЦПК); подання заяви про обов’язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу або про продовження лікування з часу виявлення в особи загрозливої форми туберкульозу (ст. 284 ЦПК).

3) процесуальний строк в два дні встановлюється коли: суд розглядає заяву про забезпечення позову, що подана до подання позовної заяви (ч. 2 ст. 153 ЦПК); суд розглядає заяву, що подана особою, щодо якої вжито заходи забезпечення позову без її повідомлення (ч. 2 ст. 154 ЦПК).

4) процесуальний строк в три дні передбачений для: видачі судового наказу по суті заявлених вимог, у разі прийняття заяви стягувача про видачу судового наказу суд (ст. 102 ЦПК); набрання судовим наказом законної сили, у випадку, коли в цей період не надійшла заява від боржника (ст. 105 ЦПК); надіслання копій ухвал стягувачеві та боржникові після її постановлення (ст. 106 ЦПК); розгляду судом заяви про надання психіатричної допомоги у примусовому порядку шляхом психіатричного огляду (ч. 1 ст. 281 ЦПК); розгляду судом справи про обов’язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу або про продовження лікування після відкриття провадження у справі (ст. 285 ЦПК); надіслання судом першої інстанції справи до апеляційного суду з моменту закінчення строку на подання апеляційної скарги (ст. 296 ЦПК); вирішення суддею-доповідачем питання про прийняття апеляційної скарги до розгляду апеляційним судом з моменту надходження справи (ст. 297 ЦПК); подання мирової угоди, укладеної між сторонами, або відмови стягувача від примусового виконання в процесі виконання рішення (ч. 1 ст. 372 ЦПК); звернення учасників виконавчого провадження та осіб, які залучаються до проведення виконавчих дій до суду із скаргою, якщо вважають, що рішенням, дією або бездіяльністю державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби під час виконання судового рішення, з моменту коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав чи свобод, у разі оскарження постанови про відкладення провадження виконавчих дій (ст. 385 ЦПК); надіслання судом стягувачеві та боржникові копії ухвали про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду або про відмову у задоволенні клопотання з цього питання, з дня постановлення ухвали (ст. 395 ЦПК); надіслання судом заінтересованим особам копії ухвали про визнання в Україні рішення іноземного суду та залишення заперечення без задоволення або про відмову у задоволенні клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню з дня постановлення ухвали (ч. 8 ст. 401 ЦПК).

5) процесуальний строк в п'ять днів встановлюється у випадках, коли: судом розглядається заява боржника про скасування судового наказу, що подана в установлений строк, з дня її надходження (ст. 106 ЦПК); розглядається заява про забезпечення доказів, з дня її надходження (ч. 2 ст. 135 ЦПК); повідомляють суд особи, які не мають можливості подати доказ, який вимагає суд, взагалі або у встановлені судом строки, з дня отримання ухвали (ч. 4 ст. 137 ЦПК); розглядаються зауваження щодо технічного запису судового засідання чи журналу судового засідання, з дня їх подання. (ч. 4 ст. 199 ЦПК); залежно від складності справи складання повного рішення відкладається, з дня закінчення розгляду справи (ч. 3 ст. 209 ЦПК); видаються копії судового рішення видаються особам, які брали участь у справі, на їхню вимогу, з дня проголошення рішення (ч. 2 ст. 222 ЦПК); видаються копії судового рішення
Страница 1 из 3 | Следующая страница