Права Студентів

Чи можна перевірити достовірність диплому?
Вперше за історію України, Міністерством освіти і науки розроблено електронну систему перевірки достовірності документів (дипломів) про освіту з можливим доступом громадськості. Для цього потрібно зайти на сайт www.osvita.net, зареєструватися, ввести всю необхідну інформацію для перевірки. Після цього Ви отримаєте відомості про наявність Вашого документу про освіту в базі даних.
 
Подготовлено по материалам брошюры "Права студентов" ("Союз Молодых Социалистов")
Чи може бути переведений студент із платної (комерційної) форми навчання на бюджетну?
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №245 від 15.06.1996 р. особи, які навчаються у вищому навчальному закладі на договірній основі з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих міністерств і відомств, підприємств, організацій, установ, фізичних та юридичних осіб, можуть бути переведені на вакантні місця державного замовлення в даному чи іншому вищому навчальному закладі на конкурсній основі або за умови згоди замовників.
 
Подготовлено по материалам брошюры "Права студентов" ("Союз Молодых Социалистов")
За яких умов може бути відрахований студент з вищого навчального закладу?

Відповідно до статті 45 Закону України «Про вищу освіту» студент може бути відрахований за таких умов:

  • за власними бажанням;
  • за невиконання навчального плану;
  • за порушення умов контракту;
  • в інших випадках, передбачених законами.

Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, можуть переривати навчання у зв'язку із обставинами, які унеможливлюють виконання навчального плану (за станом здоров'я, призовом на строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї, навчання чи стажування в освітніх і наукових установах іноземних держав тощо). Особам, які перервали навчання у вищих навчальних закладах, надається академічна відпустка.

Поновлення на навчання осіб, які відраховані з вищих навчальних закладів, здійснюється під час канікул.

Необхідно зазначити, що відрахування неповнолітніх студентів здійснюється
за погодженням зі службою у справах неповнолітніх місцевих органів виконавчої влади.

Подготовлено по материалам брошюры "Права студентов" ("Союз Молодых Социалистов")
Які рівні вищої освіти складають її структуру?

Відповідно до статей 6-8 Закону України «Про вищу освіту» до структури вищої освіти входять:

1) освітні рівні:

  • неповна вища освіта;
  • базова вища освіта;
  • повна вища освіта;

2) освітньо-кваліфікаційні рівні:

 


  • молодший спеціаліст;
  • бакалавр;
  • спеціаліст, магістр.
У вищих навчальних закладах фахівців усіх освітніх та освітньо-кваліфікаційних рівнів готують ступенево або неперервно, залежно від вимог до рівня оволодіння певною сукупністю умінь та навичок, необхідних для майбутньої професійної діяльності.
Подготовлено по материалам брошюры "Права студентов" ("Союз Молодых Социалистов")
Чи можна отримати диплом магістра в іншому вищому навчальному закладі після отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»?

Відповідно до п. 9 Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2007 №84 і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 13.02.2007 за №118/13385, кожний вищий навчальний заклад відповідно до законодавства України, цих Умов і власних статутів не пізніш як за два місяці до початку прийому документів розробляє власні правила прийому на навчання. Правила прийому затверджуються головою приймальної комісії, після чого примірник правил у триденний термін надсилається до Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої впади за підпорядкуванням.

У правилах прийому до вищою навчальною закладу обумовлюються: порядок прийому на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста та магістра, який повинен враховувати, що особи, які здобули .освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра в цьому або іншому навчальному закладі за відповідним напрямом підготовки, незалежно від джерел фінансування, форми та року закінчення навчання, беруть участь у загальному конкурсі за результатами фахових вступних випробувань. Перелік, фахових вступних випробувань та інших показників для загального рейтингу вступника визначається приймальною комісією. 
Подготовлено по материалам брошюры "Права студентов" ("Союз Молодых Социалистов")
Чи може студент навчатися за індивідуальним графіком?

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 2 червня 1993 р. № 161, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України. 23 листопада 1993 р. за № 173, затверджено Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах. Цим Положенням врегульовано питання індивідуального навчального плану, індивідуальних занять, а також індивідуальних термінів складання заліків та екзаменів, вони також регулюються пунктами 2.4, 3.7.1 та 3.12.2.2.

Відповідно до цих пунктів:

1) індивідуальний навчальний план студента складається на підставі робочого навчального плану на кожний навчальний рік і затверджується в порядку, встановленому вищим навчальним закладом;

2) індивідуальні навчальні заняття організуються за окремим графіком з урахуванням індивідуального навчального плану студента. Види індивідуальних навчальних занять. їх обсяг, форми та методи проведення, форми та методи поточного і підсумкового контролю (крім державної атестації) визначаються індивідуальним навчальним планом студента;

3) вищий навчальний заклад може встановлювати студентам індивідуальні терміни складання заліків та екзаменів.

Тобто, кожний вищий навчальний заклад визначає своїм внутрішнім документом порядок затвердження індивідуального навчального плану та перелік посадових осіб у вищому навчальному закладі, які уповноважені надавати такий індивідуальний дозвіл та встановлювати індивідуальний навчальний план та графік навчального процесу, а також можливість делегувати такі повноваження з зазначенням кому саме.
Подготовлено по материалам брошюры "Права студентов" ("Союз Молодых Социалистов")
Які пільги мають студенти при проїзді в транспорті?

Пільговий проїзд студентів регламентовано постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.1999р. №541 "Про затвердження Порядку надання пільгового проїзду студентам вищих навчальних закладів І-ІУ рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів у міському й приміському пасажирському транспорті та міжміському автомобільному і залізничному транспорті територією України" (із змінами та доповненнями).

Вказаним Порядком визначено, що у міському й приміському пасажирському транспорті та міжміському автомобільному і залізничному транспорті для студентів денної форми навчання вищезазначених навчальних закладів незалежно від форм власності (державної, приватної), пільговий проїзд встановлюється в розмірі половини вартості квитка.

Даний Порядок діє на всій території України цілий рік.

Каси надають проїзні документи за пред'явленням студентських квитків державного зразка.
 
Подготовлено по материалам брошюры "Права студентов" ("Союз Молодых Социалистов")
Куди можна звернутися за допомогою, якщо в тебе вимагають хабар?

В разі вимагання хабара викладачем за здачу іспиту (контрольної, курсової, дипломної роботи та інше) ви маєте право офіційно звернутися в правоохоронні органи з заявою про відповідний злочин. Під час вимагання у вас хабара Ви можете використати диктофон (мобільний телефон з диктофоном) для запису розмови про вимагання хабара, запис якого може бути залучений до заяви про злочин і використаний як доказ вимагання винагороди за здачу іспиту.

До правоохоронних органів, які займаються документуванням, попередженням і розкриттям (корупційних) злочинів і правопорушень у сфері службової діяльності відносять Управління по боротьбі з організованою злочинністю та Управління департаменту боротьби з економічними злочинами МВС України, Управління по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю Служби безпеки України, органи прокуратури.

При виникненні таких ситуацій, в першу чергу варто звернутися до чергового в Управлінні по боротьбі з організованою злочинністю МВС України у Вашому регіоні:

УБОЗ УМВС України в Вінницькій області                        (0432)21-34-40, 21-34-41
УБОЗ УМВС України в Волинській області                       (0332) 29-63-81, 25-40-69
УБОЗ УМВС України в Дніпропетровській області             (056) 725-03-02
УБОЗ УМВС України в Донецькій області                        (062) 332-91-01
УБОЗ УМВС України в Житомирській області                   (0412)40-74-93, 22-28-93
УБОЗ УМВС України в Закарпатській області                  (0312) 2-95-08, 5-42-12
УБОЗ УМВС України в Запорізькій області              (0612) 32-63-67, 34-31-83
УБОЗ УМВС України в Івано-Франківській області           (0342)75-01.50, 29-53-75
УБОЗ УМВС України в Київській області                          (044) 417-52-77
УБОЗ ГУМВС України в м.Києві                                      (044) 521-66-29
УБОЗ УМВС України в Кіровоградській області                 (0522) 24-23-43, 29-73-81
УБОЗ ГУМВС України в Криму                                       (0652) 54-70-30, 25-50-93
УБОЗ УМВС України в Луганській області                       (0642) 53-53-12, 49-84-37
УБОЗ УМВС України у Львівській області                        (0322) 65-97-20
УБОЗ УМВС України в Миколаївській області                   (0512)49-80-02
УБОЗ УМВС України в Одеській області                          (0482) 28-22-86
УБОЗ УМВС України в Полтавській області                      (0532) 56-15-90, 51-76-06
УБОЗ УМВС України в Рівненській області                       (0362)62-11-99, 29-25-93
УБОЗ УМВС України в Сумській області                          (0542) 22-22-81
УБОЗ УМВС України в Тернопільській області                  (0352)33-90-14, 27-12-15
УБОЗ УМВС України в Харківська область                     (057) 7-000-370, 7-000-541
УБОЗ УМВС України в Херсонській області                     (0552) 26-44-07
УБОЗ УМВС України в Хмельницькій області                   (0382) 55-27-44
УБОЗ УМВС України в Черкаській області                       (0472) 19-32-22,45-73-19
УБОЗ УМВС України в Чернігівській області                     (0462) 11-07-21, 11-07-46
УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області                    (0372)3-32-13, 3-43-66
УБОЗ УМВС України в М.Севастополі                             (0692) 59-44-76

Для профілактики корупції, Міністерством освіти і науки України створено телефонну гарячу лінію, яка працює протягом вступної кампанії та екзаменаційних сесій: 8 (044) 486 13 16.

Подготовлено по материалам брошюры "Права студентов" ("Союз Молодых Социалистов")
В чому полягає суть Болонського процесу?

Болонська декларація - угода, що була підписана в м. Болонья 19 червня 1999 р. 29 міністрами європейських країн, що відповідають за вищу освіту, з метою встановлення «Європейського простору вищої освіти» (ЄПВО) та подальшої інтеграції освітніх систем країн-учасниць у загальну «Європейську систему вищої освіти» до 2010 року.

Болонський процес не вимагає уніфікації системи вищої освіти кожної – країни - учасниці. У багатьох документах Болонського процесу зазначається, що це не єдина уніфікована європейська система освіти, а група понад 45 національних систем, що розвиваються відповідно до спільно погоджених принципів.

Болонський процес - процес формування ЄПВО, який ґрунтується на спільності принципів функціонування систем вищої освіти країн-учасниць. Цей термін, як правило, використовується для процесу конвергенції європейських систем вищої освіти відповідно до низки Декларацій, підписаних міністрами, які відповідають за вищу освіту: Париж, 1998; Болонья, 1999; Прага, 2001; Берлін, 2003; Берген, 2005.

Болонський процес перебуває у постійному розвитку. Підтвердженням цього є те, що у Болонській декларації (1999 р.) було зазначено шість цілей щодо формування ЄПВО:

1. Двоцикловість підготовки фахівців.
2. Впровадження академічних кредитів ЕСТБ.
3. Забезпечення якості вищої освіти.
4. Розширення мобільності суб'єктів навчального процесу.
5. Гарантія працевлаштування випускників на європейському ринку праці.
6. Забезпечення привабливості європейської вищої освіти

У Празькому комюніке (2001 р.) зазначається ще три напрями діяльності:

7. Навчання впродовж життя.
8. Автономність вищих навчальних закладів і студентське самоврядування.
9. Забезпечення позитивного іміджу ЄПВО

У Берлінському комюніке (2003 р.) започатковано десятий напрям:

10. Навчання докторантів.
 
Подготовлено по материалам брошюры "Права студентов" ("Союз Молодых Социалистов")
Як можна здобути вищу освіту за кордоном?

Одним із основних принципів Болонського процесу є мобільність студентів у єдиному Європейському просторі вищої освіти. Студенти вищих навчальних закладів України можуть навчатися за кордоном, коли підписано угоду про підготовку фахівців між вищими навчальними закладами-партнерами, де хоче навчатися студент.

Студентом заповнюється відповідна форма, що стандартна для Європейського простору вищої освіти, в якій міститься інформація про студента та його навчальні досягнення. Вона відсилається у вищі навчальні заклади де бажає навчається студент. Коли ректор приймаючого вищого навчального закладу дає згоду на навчання студента, підписується тристороння угода про його навчання між двома вищими навчальними закладами-партнерами і студентом.

При поверненні із навчання за кордону студент заповнює лист навчальних досягнень, завірений відповідним органом вищого навчального закладу-партнера, для того, щоб йому були зараховані кредити, які він отримав у вищому навчальному закладі за кордоном (коли він навчається певний період від кількох місяців до кількох років, і не отримав диплома вищого навчального закладу-партнера). Якщо він отримує диплом відповідного освітнього ступеня вищого навчального закладу-партнера, тоді даний лист не заповнюється.
 
Подготовлено по материалам брошюры "Права студентов" ("Союз Молодых Социалистов")